1192 Prisma

sió-he̍k-chheⁿ

1192 Prisma sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Prisma
Hō-bé 1192
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.3661465 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.25780655
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 297.6214613º
Kheng-siâ-kak (i) 23.90184º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 1.35165º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 131.43854º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 12.92

Siong-koan siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.