12 Victoria

sió-he̍k-chheⁿ

12 Victoria sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Victoria
Hō-bé 12
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.3340119 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.22000399
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 327.5680919º
Kheng-siâ-kak (i) 8.37309º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 235.41138º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 69.58759º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 7.24

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.