1330 Spiridonia

sió-he̍k-chheⁿ

1330 Spiridonia sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Spiridonia
Hō-bé 1330
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 3.1699029 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.07549021
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 104.048714º
Kheng-siâ-kak (i) 15.95698º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 158.8208º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 4.48322º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 10

Siong-koan siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.