157 Dejanira

sió-he̍k-chheⁿ

157 Dejanira sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Dejanira
Hō-bé 157
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.5816716 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.19506522
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 47.1339946º
Kheng-siâ-kak (i) 12.16006º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 62.06741º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 46.34926º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 11.2

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.