1703 Barry

sió-he̍k-chheⁿ

1703 Barry sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Barry
Hō-bé 1703
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.2143141 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.17214447
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 155.0902104º
Kheng-siâ-kak (i) 4.51961º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 112.28196º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 213.41546º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 12.1

Siong-koan siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.