1956 nî Bí-kok kài-siāu Bí-kok1956 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1956 nî ê Bí-kok
Nî-hūn: 1953 1954 195519561957 1958 1959

Kî-á

48 lia̍p chheⁿ (1912–59)

Bí-kok le̍k-sú
Bí-kok le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiá siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái