1959 nî Bí-kok kài-siāu Bí-kok1959 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1959 nî ê Bí-kok
Nî-hūn: 1956 1957 195819591960 1961 1962

Kî-á

49 lia̍p chheⁿ (1959–60)

Bí-kok le̍k-sú
Bí-kok le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiá siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái