1960 nî Bí-kok kài-siāu Bí-kok1960 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1960 nî ê Bí-kok
Nî-hūn: 1957 1958 195919601961 1962 1963

Kî-á

50 lia̍p chheⁿ (1960–taⁿ)

Bí-kok le̍k-sú
Bí-kok le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiá Siu-kái

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Bô ji̍t-kî Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Chham-khó Siu-kái

Siong-koan Siu-kái