1959 nî Ji̍t-pún kài-siāu Ji̍t-pún1959 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1959 nî ê Ji̍t-pún
Nî-hūn: 1956 1957 195819591960 1961 1962

Kî-á

Ji̍t-pún le̍k-sú
Ji̍t-pún le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiá Siu-kái

Sū-kiāⁿ Siu-kái

Chhut-sì Siu-kái

Kòe-sin Siu-kái

Bô ji̍t-kî Siu-kái

Chham-khó Siu-kái

Siong-koan Siu-kái