Hatoyama Itirô (Ji̍t-pún-gí: 鳩山 一郎, 1883 nî 1 goe̍h 1 ji̍t – 1959 nî 3 goe̍h 7 ji̍t) sī Ji̍t-pún ê chèng-tī-ka, tē-52, 53, kap 54-tāi ê Loē-koh Chóng-lí Tāi-sîn. I mā sī Chū-iû Bîn-chú Tóng ê thâu chi̍t-ūi chóng-chhâi.

Hatoyama Itirô
鳩山 一郎
Ji̍t-pún-kok Loē-koh Chóng-lí
Jīm-kî
1954 nî 12 goe̍h 10 ji̍t – 1956 nî 12 goe̍h 23 ji̍t
Chêng-jīm Yosida Sigeru
Kè-jīm Isibasi Tanzan
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1883 nî 1 goe̍h 1 ji̍t(1883-01-01)
Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ-to͘
Kòe-sin 1959 nî 3 goe̍h 7 ji̍t (76 hòe)
Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ-to͘
Chèng-tóng Ji̍t-pún Bîn-chú-tóng
Chū-bîn-tóng

Tē 93 tāi Loē-koh Chóng-lí Hatoyama Yukio sī i ê sun.