Hatoyama Yukio (Ji̍t-pún-gí: 鳩山 由紀夫, 1947 nî 2 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì ) sī Ji̍t-pún ê chèng-tī-ka, hiān-sî sī Chiòng-gī-īⁿ gī-goân. I bat chò koè Ji̍t-pún Bîn-chú-tóng ê tāi-piáu kap Loē-koh Chóng-lí Tāi-sîn.

Hatoyama Yukio
鳩山 由紀夫
Ji̍t-pún-kok Loē-koh Chóng-lí
Jīm-kî
2009 nî 9 goe̍h 16 ji̍t – 2010 nî 6 goe̍h 8 ji̍t
Chêng-jīm Asô Tarô
Kè-jīm Kan Naoto
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1947 nî 2 goe̍h 11 ji̍t 1947-02-11(77 hòe)
 Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ-to͘
Chèng-tóng Bîn-chú-tóng