Kan Naoto (Ji̍t-pún-gí: 菅 直人, 1946 nî 10 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì ) sī Ji̍t-pún ê chèng-tī-ka, i sī Bîn-chú-tóng ê tāi-piáu kap Chiòng-gī-īⁿ gī-goân kiam Loē-koh Chóng-lí Tāi-sîn.

Kan Naoto
菅 直人
Ji̍t-pún-kok Loē-koh Chóng-lí
Jīm-kî
2010 nî 6 goe̍h 8 ji̍t – 2011 nî 9 goe̍h 2 ji̍t
Chêng-jīm Hatoyama Yukio
Kè-jīm Noda Yosihiko
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1946 nî 10 goe̍h 10 ji̍t 1946-10-10(77 hòe)
 Ji̍t-pún Yamaguti Koān
Chèng-tóng Bîn-chú-tóng