Noda Yosihiko (Ji̍t-pún-gí: 野田 佳彦, 1957 nî 5 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì ) sī Ji̍t-pún ê chèng-tī-ka, chiòng-gī-īⁿ gī-goân, châi-bū tāi-sîn, Bín-chú Tóng tāi-piáu. I tī 2011 nî 8 goe̍h tiòng-soán Bîn-chú Tóng tāi-piáu, 9 goe̍h 2 ji̍t chiàu koàn-lē chiâⁿ chò sin jīm Ji̍t-pún siú-siòng.

Noda Yosihiko
野田 佳彦
Ji̍t-pún-kok Loē-koh Chóng-lí
Jīm-kî
2011 nî 9 goe̍h 2 ji̍t – 2012 nî 12 goe̍h 26 ji̍t
Chêng-jīm Kan Naoto
Kè-jīm Abe Sinzô
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1957 nî 5 goe̍h 20 ji̍t 1957-05-20(67 hòe)
 Ji̍t-pún Tiba-koān