Abe Sinzô
安倍 晋三
Abe Sinzô
Ji̍t-pún-kok Loē-koh Chóng-lí
Jīm sò͘ 96 jīm
Chiū-jīm 2012 nî 12 goe̍h 26 ji̍t
Sià-jīm iáu chāi-ūi
Chêng-jīm Noda Yosihiko
Jīm sò͘ 90 jīm
Chiū-jīm 2006 nî 9 goe̍h 26 ji̍t
Sià-jīm 2007 nî 9 goe̍h 26 ji̍t
Chêng-jīm Koizumi Zyun'itirô
Āu-jīm Hukuda Yasuo
Ki-pún chu-liāu
Chhut-sì 1954 nî 9 goe̍h 21 ji̍t
Chhut-sì-tē Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ-to͘
Chèng-tóng Chū-iû Bîn-chú Tóng

Abe Sinzô (安倍 晋三, 1954 nî 9 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì), sī Ji̍t-pún tē 90 kap 96 jīm ê siú-siòng.