1973 nî Chicago White Sox kiû-kùi

1973 nîChicago White SoxIá-kiû Tāi Liân-bêng ê tē-73 ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 77 sèng 85 pāi, sèng-lu̍t 0.475.[1]

1973 nî Chicago White Sox
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
  • Chicago (chū 1901 nî)
  • Kiat-kio̍k
    Kì-lo̍k 77–85 (0.475)
     < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

    Chham-khóSiu-kái


      Che sī chi̍t phiⁿ Chicago White Sox iá-kiû kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.