Chicago White SoxIá-kiû Tāi Liân-bêng Bí-kok Liân-bêng Tiong-khu ê chi̍t ki chit-gia̍p iá-kiû tūi-ngó͘.

Chicago White Sox
2024 nî Chicago White Sox kiû-kùi
1900 nî sêng-li̍p
Tūi-ngó͘ piau-chìBō-á hui-chiong
Tāi liân-bêng lē-sio̍k
Tong-kim chè-ho̍k
Thè-hiu hō-bé
Sek-chhái
  •               
Miâ
  • Chicago White Sox (1901–taⁿ)
Phian-miâ
  • The Sox, The ChiSox, The South Siders, The Pale Hose
Kiû-po͘
Tāi liân-bêng kì-lo̍k
Sè-kài Hē-lia̍t-sài koan-kun (3)
AL koan-kun (6)
Tiong-khu koan-kun (3)
West Division titles (2)
Kiû-thoân
Thâu-ke Jerry Reinsdorf
Chóng-kàu-liān Robin Ventura
Chóng-keng-lí Rick Hahn
Êng-ūn chóng-chhâi Kenny Williams
Che sī chi̍t phiⁿ iá-kiû tūi-ngó͘ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.