1973 nî Oakland Athletics kiû-kùi

1973 nîOakland AthleticsIá-kiû Tāi Liân-bêng ê chi̍t ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 94 sèng 68 pāi, sèng-lu̍t 0.580.[1][2]

1973 nî Oakland Athletics
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
  • Oakland (chū 1968 nî)
  • Kiat-kio̍k
    Kì-lo̍k 94–68 (0.580)
     < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

    Chham-khóSiu-kái


      Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Oakland Athletics kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.