1974 nî Oakland Athletics kiû-kùi

1974 nîOakland AthleticsIá-kiû Tāi Liân-bêng ê chi̍t ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 90 sèng 72 pāi, sèng-lu̍t 0.556.[1][2]

1974 nî Oakland Athletics
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
 • Oakland (chū 1968 nî)
 • Kiat-kio̍k
  Kì-lo̍k 90–72 (0.556)
   < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

  Chham-khó

  siu-kái


    Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Oakland Athletics kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.