1981 nî Ji̍t-pún kài-siāu Ji̍t-pún1981 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1981 nî ê Ji̍t-pún
Nî-hūn: 1978 1979 198019811982 1983 1984

Kî-á

Ji̍t-pún le̍k-sú
Ji̍t-pún le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiá siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái


Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái