2060 Chiron sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Chiron
Hō-bé 2060
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 13.648216 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.38225444
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 153.5790421º
Kheng-siâ-kak (i) 6.94968º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 209.20087º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 339.6767º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 5.9

Siong-koan Siu-kái

Chham-khó chu-liāu Siu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat Siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.