218 Bianca

sió-he̍k-chheⁿ

218 Bianca sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Bianca
Hō-bé 218
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.6664288 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.11724681
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 260.5608444º
Kheng-siâ-kak (i) 15.20078º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 170.63107º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 63.09224º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 8.6

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.