2382 Nonie

sió-he̍k-chheⁿ

2382 Nonie sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Nonie
Hō-bé 2382
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.7602778 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.32998075
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 244.87446º
Kheng-siâ-kak (i) 30.9821º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 246.01996º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 66.74331º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 11.9

Siong-koan

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.