243 Ida

sió-he̍k-chheⁿ

243 Ida sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Ida
Hō-bé 243
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.8639814 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.0413593
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 118.632681º
Kheng-siâ-kak (i) 1.12997º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 323.94685º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 112.4936º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 9.94

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.