2732 Witt

sió-he̍k-chheⁿ

2732 Witt sī chi̍t lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Witt
Hō-bé 2732
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.7594922 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.02355103
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 86.8984328º
Kheng-siâ-kak (i) 6.49375º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 145.08719º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 275.18868º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 11.9

Siong-koan修改

Chham-khó chu-liāu修改

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat修改


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.