421 Zahringia

sió-he̍k-chheⁿ

421 Zahringia sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Zahringia
Hō-bé 421
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.5403674 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.28343859
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 297.4704822º
Kheng-siâ-kak (i) 7.78542º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 187.39818º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 209.23496º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 11.78

Chham-khó chu-liāu修改

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat修改


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.