473 Nolli

sió-he̍k-chheⁿ

473 Nolli sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Nolli
Hō-bé 473
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.6628723 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.10580196
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 320.097793º
Kheng-siâ-kak (i) 12.91563º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 332.22691º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 152.36414º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 11.7

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.