557 Violetta

sió-he̍k-chheⁿ

557 Violetta sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Violetta
Hō-bé 557
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.442186 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.09987812
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 183.3436222º
Kheng-siâ-kak (i) 2.48971º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 292.80784º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 194.9914º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 12.2

Siong-koan siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.