8 (poeh, peh, pat; 八, 捌), sī chi̍t-ê sò͘-jī, sio̍k chū-jiân-sò͘ kap chéng-sò͘, tī 7 āu-piah, tī 9 thâu-chêng.

7 8 9
sò͘-in-sò͘ hun-kái 23
Jī-chìn-hoat 1000
Pat-chìn-hoat 10
Si̍p-jī-chìn-hoat 8
Si̍p-lio̍k-chìn-hoat 8
Jī-si̍p-chìn-hoat 8
Lô-má sò͘-jī VIII

"8" ê ián-piàn

siu-kái

 

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 8