89 Julia

sió-he̍k-chheⁿ

89 Julia sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Julia
Hō-bé 89
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 2.5504628 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.18450736
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 352.1908221º
Kheng-siâ-kak (i) 16.12704º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 311.56º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 45.45989º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 6.6

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.