944 Hidalgo

sió-he̍k-chheⁿ

944 Hidalgo sī chi̍t-lia̍p sió-he̍k-chheⁿ.[1]

Hidalgo
Hō-bé 944
Kúi-tō iàu-sò͘
Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng (a) 5.7417606 AU
Lī-sim-lu̍t (e) 0.66091399
Pêng-kin kīn-tiám-kak (M) 330.0894943º
Kheng-siâ-kak (i) 42.52352º
Seng-kau-tiám n̂g-keng (Ω) 21.42209º
Kīn-ji̍t-tiám ín-sò͘ (ω) 56.68188º
Bu̍t-lí-ha̍k te̍k-sèng
Choa̍t-tùi téng-kip (H) 10.77

Siong-koanSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. Small-Body Orbital Elements, Jet Propulsion Laboratory, NASA.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái


  Che sī chi̍t phiⁿ sió-he̍k-chheⁿ ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.