Abbas Khalifah-kok (A-la-pek-gí: الخلافة العباسية‎‎ al-Khilāfah al-‘Abbāsīyah) sī tē-3-ê Islam Khalifah-kok, thóng-tī sî-kî sī 750 nî kàu 1258 nî, ông-tiâu sī sio̍k Muhammad ê sè-hàn a-chek Abbas ibn Abd al-Muttalib ê sè-hē.

850 nî chó-iū ê khòng-chè hoān-ûi.

Abbas ê khalifah tōa-hūn sî-kan tī kiaⁿ-siâⁿ Baghdad thóng-tī tè-kok. 1258 nî Baghdad hō͘ Bông-kó͘ Tè-kok ê Hulagu Hān kong-lio̍k, liáu-āu Abbas-hē ê thóng-tī-chiá tī 1261 nî chiong kù-tiám sóa kòe Mamluk Sultan-kok ê kiaⁿ-siâⁿ Cairo, kè-sio̍k in tī chong-kàu sū-bū ê khoân-le̍k chú-tiuⁿ, it-ti̍t kàu Osman Tè-kok tī 1517 nî cheng-ho̍k Ai-ki̍p kòe-āu chiah kiat-sok.