Alexander Graham Bell

Alexander Graham Bell (1847 nî 3 goe̍h 3 ji̍t – 1922 nî 8 goe̍h 2 ji̍t) sī tī Scotland chhut-sì ê kho-ha̍k-ka, hoat-bêng-ka kiam khì-gia̍p-ka. Bell 1847 nîScotland Edinburgh chhut-sì, 1870 nî î-bîn khì Canada, 1871 nî koh khì Bí-kok, 1882 nî chiâⁿ-chò Bí-kok kong-bîn. Bell hoat-bêng tiān-oē, 1877 nî sêng-li̍p Bell Tiān-oē Kong-si (Bell Telephone Company).

1910 nî ê [[../]].