Ana Caram (1958 nî 10 goe̍h 1—), Pa-se cha-bó͘ koa-chhiú, chhiùⁿ Bossa nova.

Toān-kìSiu-kái

Ana Caram chhut-sì tī São Paulo. Ka-thêng chhù-bī im-ga̍k. I o̍h ē-hiáu pûn se-iûⁿ tn̂g-phín-á (flute), toâⁿ gí-tah, kap chhiùⁿ-koa. I ùi São Paulo Tāi-ha̍k the̍h tio̍h chok-khek kap chí-hui ê ha̍k-ūi.

Suomi i se̍k-sāi Paquito D'Rivera. D'Rivera iau-chhiáⁿ i toè ga̍k-thoân chham-ka tiàm Carnegie Toā-thiaⁿ ê JVC Jazz Im-ga̍k-cheh. Chū án-ne pìⁿ chò Chesky Records ê gē-jîn.

Choan-chipSiu-kái

  • Hollywood Rio (2004)
  • Blue Bossa (2001)
  • Postcards From Rio: The Ana Caram Collection (1998)
  • Sunflower Time (1996)
  • Bossa Nova (1995)
  • Maracanã (1993)
  • The Other Side Of Jobim (1992)
  • Amazônia (1990)
  • Rio After Dark (1989)

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái