Assaka (Hoân-gí: अश्मक), hàn-bûn hoan-e̍k chò A-sip-pho (阿濕波), sī kó͘-chá Ìn-tō͘ ê chi̍t ê ông-kok, sī Cha̍p-la̍k-tāi-kok ê kî-tiong chi̍t ê.

Assaka