Avanti

Avanti (Hoân-gí: अवन्ति), hàn-bûn hoan-e̍k chò A-phoân-thê (阿槃提), sī kó͘-chá Ìn-tō͘ ê chi̍t ê ông-kok, sī Cha̍p-la̍k-tāi-kok ê kî-tiong chi̍t ê.