Bêng Bo̍k-chong (明穆宗; 1537 nî 3 goe̍h 4 ji̍t – 1572 nî 5 goe̍h 26 ji̍t) sī Tiong-kok Bêng-tiâu ê tē 13 tāi hông-tè.

Liông-khèng Hông-tè
隆慶皇帝
Tāi Bêng ê hông-tè
Tāi Bêng ê hông-tè
Chāi-ūi 1567 nî 2 goe̍h 4 ji̍t – 1572 nî 7 goe̍h 5 ji̍t
Chêng-jīm Bêng Sè-chong
Kè-jīm Bêng Sîn-chong
Choân-miâ
Chu Chài-kī (朱載坖)
Liân-hō kap sî-kan
Liông-khèng (隆慶): 1567–1573
Sē-hō
Chong Hông-tè (莊皇帝)
Biō-hō
Bo̍k-chong (穆宗)
Lāu-pē Bêng Sè-chong
Lāu-bú Hàu-khiak Hông-hiō
Chhut-sì 1537 nî 3 goe̍h 4 ji̍t(1537-03-04)
Pak-kiaⁿ
Kòe-sin 1572 nî 7 goe̍h 5 ji̍t (35 hòe)
Pak-kiaⁿ