Bêng Soan-chong (明宣宗; 1399 nî 3 goe̍h 16 ji̍t – 1435 nî 1 goe̍h 31 ji̍t) sī Tiong-kok Bêng-tiâu ê tē 5 tāi hông-tè.

Soan-tek Hông-tè
宣德皇帝
Tāi Bêng ê hông-tè
Tāi Bêng ê hông-tè
Chāi-ūi 1425 nî 6 goe̍h 27 ji̍t – 1435 nî 1 goe̍h 31 ji̍t
Chêng-jīm Bêng Jîn-chong
Kè-jīm Bêng Eng-chong
Choân-miâ
Chu Chiam-ki (朱瞻基)
Liân-hō kap sî-kan
Soan-tek (宣德): 1426–1436
Sē-hō
Chiong Hông-tè (章皇帝)
Biō-hō
Soan-chong (宣宗)
Lāu-pē Bêng Jîn-chong
Lāu-bú Sêng-hàu Chiau Hông-hiō
Chhut-sì 1399 nî 3 goe̍h 16 ji̍t(1399-03-16)
Pak-kiaⁿ
Kòe-sin 1435 nî 1 goe̍h 31 ji̍t (35 hòe)
Pak-kiaⁿ