Bí-kok Khong-kun (Eng-gí: United States Air Force USAF) sī Bí-kok Kun-tūi lāi-bīn choan-bûn tī khong-tiong kap thài-khong chiàn-sū ê hun-ki. In tāi-seng sī 1907 nî 8 goe̍h sî siat tī Bí-kok Lio̍k-kun ē-té ê chi̍t hūn; 1947 nî 9 goe̍h 18 chiah tùi Lio̍k-kun pun--chhut-lâi. USAF sī thong sè-kài siāng tōa kiam siāng sian-chìn ê khong-kun.

Bí-kok Khong-kun
(United States Air Force)

Bí-kok Khong-kun ê piau-chì[1]
Founded
 • 18 September 1947
 • (76nî 2goe̍h )
 • (as independent service)


Kok-ka  United States
Hîng-thài Air force[2]
Tsit-lîng
Size
 • 328,820 active duty personnel
 • 152,231 civilians[3]
 • 69,056 reserve personnel[4]
 • 110,000 air national guard personnel[5]
 • 5,217 aircraft[6]
 • 406 ICBMs[7]
Siōng-kip United States Armed Forces
Department of the Air Force
Headquarters The Pentagon
Arlington County, Virginia, United States
Tsō-iū-bîng "Aim High ... Fly-Fight-Win"[8]
"Integrity first, Service before self, Excellence in all we do"[9]
Colors Ultramarine blue, Golden yellow[10]
         
March "The U.S. Air Force" Play 
Tsiu-nî kì-liām-ji̍t 18 September
Equipment List of equipment of the United States Air Force
Tsham-ú ūn-tōng
Bāng-tsām www.af.mil
www.airforce.com
Tshuā-thâu
Commander-in-Chief President Joe Biden
Secretary of Defense Lloyd Austin
Secretary of the Air Force Frank Kendall III
Chief of Staff Gen Charles Q. Brown Jr.
Vice Chief of Staff Gen David W. Allvin
Chief Master Sergeant of the Air Force CMSAF JoAnne S. Bass
Kì-tsiong
Flag
Roundel
"Hap" Arnold Symbol
Aircraft flown
Attack A-10, AC-130, MQ-9
Bomber B-1B, B-2, B-52H
Electronic
warfare
E-3, E-4, E-8, E-9A, E-11A, EC-130H, EC-130J, EQ-4B
Fighter F-15C/D, F-15E, F-15EX, F-16C/D, F-22, F-35A
Helicopter CV-22, HH-60, MH-139, UH-1N
Reconnaissance CN-235, MC-12, RC-135S/U/V/W, RC-26B, RQ-4, RQ-11, RQ-170, U-2, U-28, WC-130, WC-135
Trainer A-29, T-1, T-6, T-38, T-41, T-51, T-53, TG-16, TH-1
Transport C-5M, C-12, C-17, C-20, C-21, C-32, C-37, C-40, C-130, HC-130, LC-130, MC-130, C-145A, C-146A, VC-25
Tanker KC-10, KC-135, KC-46, HC-130, MC-130

Tsù-kái siu-kái

 1. "AF Branding & Trademark Licensing". www.trademark.af.mil. goân-loē-iông tī 4 July 2018 hőng khó͘-pih. 5 April 2019 khòaⁿ--ê. 
 2. "Search results for Military Legal Resources, PDF/OLH_2015_Ch23.PDF, Available Online" (PDF). Library of Congress. goân-loē-iông (PDF) tī 11 October 2017 hőng khó͘-pih. 30 December 2017 khòaⁿ--ê. 
 3. "Air Force Personnel Demographics". Air Force Personnel Center. af.mil. goân-loē-iông tī 30 June 2021 hőng khó͘-pih. 
 4. "Department of Defense (DoD) Releases Fiscal Year 2017 President's Budget Proposal". U.S. Department of Defense. 9 February 2016. goân-loē-iông tī 16 February 2016 hőng khó͘-pih. 11 February 2016 khòaⁿ--ê. 
 5. "Air Force Magazine" (PDF). Air Force Magazine. May 2012. goân-loē-iông (PDF) tī 14 September 2012 hőng khó͘-pih. 
 6. "World Air Forces 2018". Flightglobal: 17. goân-loē-iông tī 14 June 2018 hőng khó͘-pih. 13 June 2018 khòaⁿ--ê. 
 7. "Air Force Arsenal of Land-Based Nukes Shrinking as Planned". Associated Press. 20 March 2017. goân-loē-iông tī 19 March 2017 hőng khó͘-pih. 20 March 2017 khòaⁿ--ê. 
 8. "Aim High ... Fly-Fight-Win to be Air Force motto USAF". United States Air Force. 7 October 2010. goân-loē-iông tī 9 January 2018 hőng khó͘-pih. 19 October 2010 khòaⁿ--ê. 
 9. "Ventura" (PDF). goân-loē-iông (PDF) tī 29 August 2017 hőng khó͘-pih. 2019-04-05 khòaⁿ--ê. 
 10. "The Air Force Flag" (PDF). Air Force Historical Research Agency. United States Air Force. 24 March 2007. goân-loē-iông (PDF) tī 2 September 2013 hőng khó͘-pih. 7 August 2017 khòaⁿ--ê. 

Guā-pōo lên-ket siu-kái

Kuan-hong pò-tō siu-kái

Kî-thañ siu-kái