Bí-kok Thài-khong Kun

Bí-kok Thài-khong-kun (eng. United States Space Force) sī Bí-kok Kun-tūi tang-tiong chú-koán thài-khong gia̍p-bū ê hun-ki. In sī Bí-kok 8-ê liân-pang chè-ho̍k ki-koan (uniformed services) chi it, mā sī 6 khoán kun-tūi tang-tiong siōng sin siat--ê. In chá-chêng sī Khong-kun Thài-khong Chí-hui-pō͘ (Air Force Space Command), 2019 nî 12 goe̍h 20 chiàu sin tēng ê hoat-lu̍t kiàn-li̍p chò to̍k-li̍p ê pō͘-mn̂g.

Bí-kok Thài-khong Kun
(United States Space Force)

Bí-kok Thài-khong Kun ê piau-chì
Founded

2019-nî 12-goe̍h 20
(4nî 5goe̍h )
(As independent service)


1982-nî 9-goe̍h 1
(41nî 8goe̍h )
(As Air Force Space Command)[1]


Kok-ka  United States
Hîng-thài Space force
Tsit-lîng
Size
Siōng-kip Department of the Air Force
Headquarters The Pentagon
Arlington County, Virginia, U.S.[1]
Tsō-iū-bîng
  • Semper Supra
  • "Always above"[6]
March

"The U.S. Space Force March" (interim) (Based on "The Invincible Eagle" by John Philip Sousa)[7]

Tsiu-nî kì-liām-ji̍t 12-goe̍h 20
Equipment
Tsham-ú ūn-tōng
Bāng-tsām spaceforce.mil
Tshuā-thâu
Commander-in-Chief President Joe Biden
Secretary of Defense Lloyd Austin
Secretary of the Air Force John P. Roth (acting)
Chief of Space Operations Gen John W. Raymond
Vice Chief of Space Operations Gen David D. Thompson
Chief Master Sergeant of the Space Force CMSSF Roger A. Towberman
Kì-tsiong
Flag
Service patch

Chù-kái siu-kái

  1. 1.0 1.1 "U.S. Space Force Fact Sheet". Spaceforce.mil. United States Space Force. 20 December 2019. 21 December 2019 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 Beynon, Steve (27 August 2020). "Space Force unveils first set of regulations — how to wear the camouflage uniform". Stars and Stripes. 4 September 2020 khòaⁿ--ê. Space Force has 90 troops, with Towberman being the only enlisted member. But 2,410 eligible airmen will start to transfer into the service and become space professionals on Sept. 1. 
  3. Dickstein, Corey (15 May 2020). "Space Force unveils its service flag at White House ceremony". Stars and Stripes. 16 May 2020 khòaⁿ--ê. Last month, the service increased from just two official members — Raymond and Towberman — to 88, when it added 86 second lieutenants who commissioned into the branch from the Air Force Academy. 
  4. "What's the Space Force". spaceforce.mil. 
  5. "U.S. Space Force brochure" (PDF). www.airforcemag.com. 2020-09-22 khòaⁿ--ê. 
  6. "The U.S. Space Force logo and motto." United States Space Force. 
  7. "Official Interim Space Force March". DVIDS. 

Chham-khó bûn-hiàn siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái