Choân-kiû Tēng-ūi Hē-thóng

Choân-kiû Tēng-ūi Hē-thóng (Hàn: 全球定位系統; Eng: Global Positioning System; GPS[1]) sī Bí-kok Kok-hông-pō͘ gián-chè kap î-hō͘ ê tiong-kī-lī îⁿ-hêng kúi-tō ōe-chheⁿ tō-hâng hē-thóng. I ē-sái ūi tē-kiû piáu-bīn choa̍t-tōa-pō͘-hūn tē-khu (98%) thê-kiong chún-khak ê tēng-ūi chhek-sok kap koân-cheng-khak-tō͘ ê sî-kan piau-chún. Choân-kiû Tēng-ūi Hē-thóng ē-ēng boán-chiok ūi-tī choân-kiû jīm-hô só͘-chāi he̍k-chiá kīn-tē khong-kan ê kun-sū iōng-hō͘ liân-sòa cheng-khak-tek khak-tēng sam-ûi ūi-tì, jī-ûi ūn-tōng kap sî-kan ê su-iàu.

Choân-kiû Tēng-ūi Hē-thóng
(Global Positioning System (GPS))


Country/ies of origin United States
Operator(s) US Space Force
Type Military, civilian
Status Operational
Coverage Global
Accuracy 500–30 cm (16–0.98 ft)
Constellation size
Total satellites 33
Satellites in orbit 31
First launch 1978 nî 2 goe̍h 22 ji̍t;​ 46 nî í-chêng​ (1978-02-22)
Total launches 72
Orbital characteristics
Regime(s) 6x MEO planes
Orbital height 20,180 km (12,540 mi)
thài-khong tiong ê GPS ōe-chheⁿ

Chù-kái

siu-kái
  1. "GPS: Global Positioning System (or Navstar Global Positioning System)" Wide Area Augmentation System (WAAS) Performance Standard, Section B.3, Abbreviations and Acronyms. [1] Archived April 27, 2017, at the Wayback Machine.

Iân-sin oa̍t-tho̍k

siu-kái

Chham-oa̍t

siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Choân-kiû Tēng-ūi Hē-thóng