Bú-î-soaⁿ

Khu-pia̍t: Tiong-kok kāng-miâ ê siâⁿ-chhī, chhiáⁿ khoàⁿ Bú-î-soaⁿ-chhī

Bú-î-soaⁿ (武夷山) sī Tiong-kok ê 1 ê soaⁿ-me̍h kap sè-kài ûi-sán, tī Hok-kiàn-séng ê Bú-î-soaⁿ-chhī hia.

Bú-î-soaⁿ
UNESCO Sè-kài Ûi-sán
Wuyi Mountains Sea of clouds 4.jpg
Bú-î-soaⁿ
Criteria ho̍k-ha̍p: iii, vi, vii, x
Reference 911
Inscription 1999 nî (23 session)