Bāng-lō͘ Tiān-iáⁿ Chu-liāu-khò͘

Bāng-lō͘ Tiān-iáⁿ Chu-liāu-khò͘ (The Internet Movie Database, kán-chheng IMDb) sī ùi 1990 nî 10 goe̍h 17 kong-khai ê bāng-chām, thê-kiong lâng liû-lám kok-chióng koan-hē tiān-iáⁿ, ián-oân, tiān-sī chiat-bo̍k, chè-chok jîn-oân, téng-téng ê chu-sìn. 1998 nî hō͘ Amazon.com bé--khì.