Bagel (Yiddish-gí: בײגלbaygl; Pho-lân-gí: bajgiel; Eng-gí-im óa "Óa-im: "bé-go͘h"") sī chi̍t khoán pháng, goân-thâu sī Pho-lân ê Iû-thài siā-lí. In phó͘-thong sī ēng be̍h-á hoat-kàⁿ khì chò--ê, hêng-thé sī tiong-ng làng chi̍t khang ê îⁿ-kho͘-á, chha-put-to chhiú-pán tōa, seng tiām chúi lāi kún kòe chiah koh khòe hang.