Barnard Castle

Barnard CastleLiân-ha̍p Ông-kok Eng-lân tang-pak-pō͘ Durham Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu (civil parish).

Barnard Castle
Barnard Castle
—  Bîn-chèng kàu-khu  —
BarnardCastleMarketplace.jpg
Barnard Castle is located in Durham, England
Barnard Castle
Barnard Castle
Barnard Castle tī Durham ê ūi-tì
Chú-khoân-kok  Liân-ha̍p Ông-kok
Chó͘-sêng-kok  Eng-lân
Tōa-khu Tang-pak Eng-lân
Kūn Durham
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Barnard Castle

Pang-bô͘:Durham ê bîn-chèng kàu-khu