BengalA-chiu chi̍t-ê tē-khu, óa tī Ìn-tō͘ chhù-tāi-lio̍k ê tang-pêng, Bengal Oan ê hái-hōaⁿ, siong-tong sī Hêng-hô saⁿ-kak-chiu ê só͘-chāi.