BridgwaterLiân-ha̍p Ông-kok Eng-lân Se-lâm Eng-lân Tōa-khu Somerset Kūn ê chi̍t ê bîn-chèng kàu-khu (civil parish).

Bridgwater
Bridgwater
—  Bîn-chèng kàu-khu  —

Bridgwater cornexchange staute and church.jpg
Bridgwater is located in Somerset
Bridgwater
Bridgwater
Bridgwater tī Somerset ê ūi-tì
Chú-khoân-kok  Liân-ha̍p Ông-kok
Chó͘-sêng-kok  Eng-lân
Tōa-khu Se-lâm Eng-lân
Kūn Somerset
Bāng-chām http://www.pipm.net/


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Bridgwater

Pang-bô͘:Somerset ê bîn-chèng kàu-khu