Burgenland Chiu

(Tùi Burgenland choán--lâi)

BurgenlandÒ-tē-lī siāng tang-pêng, lâng siāng chió ê chiu. Siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Eisenstadt.

Burgenland tī Ò-tē-lī ê ūi-tì

Le̍k-súSiu-kái

Burgenland khah-chá sī hō͘ Hông-gâ-lī Ông-kok thóng-tī, hit-tang-chūn hō-choè "Deutsch-Westungarn". 1920 nî chhiam Trianon Tiâu-iok liáu, chiâⁿ-chò Ò-tē-lī chi̍t-pō͘-hūn.

Tē-líSiu-kái

Burgenland tang-pêng sī Hông-gâ-lī, sai-pêng sī Niederösterreich kap Steiermark, lâm-pêng kap Slovenia ū kúi kóng-lí ê piⁿ-kài, pak-pêng kap Slovakia mā sī ū té-té-á ê piⁿ-kài.