Niederösterreich Chiu

(Tùi Niederösterreich choán--lâi)

NiederösterreichÒ-tē-lī tang-pak-pō͘ ê chi̍t-ê liân-pang-chiu. I pak-pêng sī Chesko, tang-pak-pêng sī Slovakia, tang-lâm-pêng sī Burgenland, lâm-pêng sī Steiermark, sai-pêng sī Oberösterreich. Wien hō͘ Niederösterreich pau tī lāi-té. Niederösterreich kap Oberösterreich sī Ò-tē-lī le̍k-sú-siōng ê tiong-sim.

Niederösterreich tī Ò-tē-lī ê ūi-tì

Niederösterreich 1986 nî chìn-chêng siú-hú siat tī Wien, 1986 nî khí siú-hú kái tī Sankt Pölten. I sī Ò-tē-lī bīn-chek siāng toā, lâng te-2 chē ê chiu, pâi tī Wien āu-piah.