Oberösterreich Chiu

(Tùi Oberösterreich choán--lâi)

OberösterreichÒ-tē-lī tē-4 toā ê liân-pang-chiu. Oá Tek-kok ê Bayern, Chesko ê Jihočeský kraj, kap Ò-tē-lī ê Niederösterreich, Steiermark kap Salzburg.

Oberösterreich tī Ò-tē-lī ê ūi-tì