Chèng-sí (Chô Gūi)

Chèng-sí (正始; 240 nî ~ 249 nî) sī Chô Gūi Siàu-tè ê liân-hō; chêng-āu 10 tang.

正始
Chèng-sí
240 nî ~ 249 nî
Kok-ka
Chô Gūi
Kun-chú
Siàu-tè
Tn̂g-té
10 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Chèng-sí (Chô Gūi)
Chiap-sio̍k
Kéng-chho͘
Chô Gūi ê liân-hō Kè-sio̍k
Ka-pêng